ايجاد شهرك صنعتي در آرادان

ايجاد شهرك صنعتي در آرادان مصوب 23/3/1386 هيأت وزيران سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به ايجاد شهرك صنعتي در آرادان اقدام نمايد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف