تصويب‌نامه درخصوص تعرفه ثبت اسناد رسمي

-  در حال حاضر، «معاونت رییس‌جمهور در امور حقوقی» و «معاونت رییس‌جمهور در امور مجلس».

تصويب‌نامه درخصوص تعرفه ثبت اسناد رسمي مصوب 13/8/1377 هيأت‌وزيران هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 64295 مورخ 10/9/1376 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري() و به استناد‌ تبصره (2) الحاقي به بند (‌الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- مصوب 1376- تصويب نمود: ماده 1- تعرفه ثبت اسناد رسمي موضوع تبصره ياد شده از تاريخ 1/5/1376 براي ايثارگران به ميزان سه در هزار و براي ساير مشمولان تبصره مذكور، به ميزان پنج در‌ هزار تعيين مي‌شود. ماده 2- ايثارگران موضوع اين تصويب‌نامه مشتمل بر موارد ذيل مي‌باشند: 1 - اقرباي درجه اول شهدا و مفقودالاثرها و اسرا 2 - مجروحان جنگي 3 - آزادگان 4 - رزمندگان داوطلب با سابقه (9) ماه متوالي يا يك سال متناوب خدمت در جبهه اين متن جانشين تصويب‌نامه شماره 60251/ت18274هـ مورخ 24/4/1376 هيأت وزيران مي‌‌شود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف