سياست‌هاي كلي پدافند غيرعامل

سياست‌هاي كلي پدافند غيرعامل مصوب 26/11/1389 مقام معظم رهبري 1- تأكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب‌پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌گردد. 2- رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراكنده‌سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت‌زدايي، اختفاء، استتار، فريب دشمن و ايمن‌سازي نسبت به مراكز جمعيتي و حائز اهميت به‌ويژه در طرح‌هاي آمايش سرزميني و طرح‌هاي توسعه آينده كشور. 3- طبقه‌بندي مراكز، اماكن و تأسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روزآمدكردن آن در صورت لزوم. 4- تهيه و اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه – فايده) در مورد مراكز، اماكن و تأسيسات حائز اهميت (نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجراء براساس اولويت‌بندي و امكانات حداكثر تا پايان برنامه ششم و تأمين اعتبار مورد نياز. 5- تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح‌هاي غيرمتعارف نظير هسته‌‌اي، ميكروبي و شيميايي. 6- دو يا چندمنظوره كردن مستحدثات، تأسيسات و شبكه‌هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره‌گيري پدافندي از طرح‌هاي عمراني و توسعه‌اي به‌ويژه در مناطق مرزي و حساس كشور. 7- فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي در زمينه به كارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي، پيش‌‌بيني مواد درسي در سطوح مختلف آموزشي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل. 8- رعايت طبقه‌‌بندي اطلاعات طرح‌هاي پدافند غيرعامل. 9- ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراكز جمعيتي و بيرون بردن اين‌گونه تأسيسات از شهرها و پيش‌بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تأسيساتي كه وجود آن‌ها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراكز جمعيتي در اطراف تأسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم. 10- حمايت لازم از توسعه فنآوري و صنايع مرتبط مورد نياز كشور در پدافند غيرعامل با تأكيد بر طراحي و توليد داخلي. 11- به كارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرم‌‌افزاري و الكترونيكي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبكه‌‌هاي اطلاع‌‌رساني، مخابراتي و رايانه‌‌اي. 12- پيش‌بيني‌ سازوكار لازم براي تهيه طرح‌هاي مشترك ايمن‌سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح‌ها و برنامه‌‌ها و مديريت نهادهاي مسؤول، در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت هم‌‌افزايي و كاهش هزينه‌ها. 13- ايجاد مركزي براي تدوين طراحي، برنامه‌ريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين‌نامه‌هاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف