از قانون صدور چك

-  شماره ماده با توجه به «قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355» مصوب 1372/8/11 تغيير يافته است.- ماده (9) قانون تخلفات اداري مصوب 9/4/1371 كه در مقام تعيين تنبيهات اداري بوده، با انقضاي مدت اجراي آزمايشي يك ساله آن منتفي و ماده (9) قانون تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 مندرج در همين مجموعه ملاك عمل مي‌باشد.

از قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 ماده 21 (اصلاحي 11/8/1372)()- بانك‌ها مكلفند كليه حساب‌هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آن‌ها منتهي به صدور كيفرخواست شده©34© باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسؤولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازات‌هاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري() توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف