از قانون ديوان محاسبات كشور

از قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 ماده 34 - رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع ‌رسيدگي و محكوميت آنان به مجازات‌هاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف