از قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

-  قانون مذكور ابتدا به مدت پنج سال به صورت آزمايشي (1387-1392) به تصويب كميسيون اجتماعي مجلس رسيد و سپس به موجب قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1393/2/17 تا پايان سال 1393 تمديد گرديد و بعد از آن قانونگذار در خصوص اين قانون، تعيين تكليف نكرده است.-  لازم به ذكر است در راستاي اين بند، مقررات و ضوابطي به تصويب هيأت‌وزيران نرسيده است.

از قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي () ماده 8 – وظايف سازمان به‌شرح زير است: ..... 14 – تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مؤسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاه‌هاي تحت نظر مقام‌معظم رهبري در اجراي دستورات و مصوبات شوراي‌عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همكاري قوه‌قضاييه و ستاد كل نيروهاي مسلح و ارايه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراي آن‌ها.()

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف