مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص آیین‌نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص آیین‌نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای ابلاغ گردید.

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص آیین‌نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای در جلسه مورخ 1396/05/29 شورای عالی بیمه تصویب و با شماره 71977-100-96 مورخ 1396/07/19 توسط رئیس شورای عالی بیمه (رئیس کل بیمه مرکزی) ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف