ازآيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف

ازآيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 4/10/1395 رييس قوه‌قضاييه ماده 30 – در مواردي كه انجام تكاليف قانوني و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي يا ضابطين دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري و ايفاي وظيفه بوده و درصورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب كيفري، اداري يا انتظامي مقرر در قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف