از قانون تسهيل ازدواج جوانان

از قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384 ماده 7 - به منظور رفع موانعي كه باعث تأخير ازدواج مي‌گردد و تشويق و ترغيب جوانان به ازدواج و تشكيل خانواده، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است پس از موافقت فرمانده كل نيروهاي مسلح اقدامات ذيل را انجام دهد: الف - تعيين محل خدمت سربازان متأهل در نزديكترين پادگان و مركز نظامي محل سكونت. ب - پرداخت مستمري به ميزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل كه ميزان افزايش مستمري متأهلين از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمين مي‌گردد. تبصره ماده 10- دانشجويان متأهل رشته‌هاي پزشكي مجازند قبل از انجام خدمت سربازي و طرح خدمت نيروي انساني در آزمون دوره‌هاي تخصصي شركت كنند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف