از آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي

از آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي مصوب 22/9/1388 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف – جانباز: ايثارگراني كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي و يا هرگونه حوادث مستقيم ناشي از آنها به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه شوند كه شامل افراد زير خواهند بود: 1- كاركنان نيروهاي مسلح (سپاه، ارتشي و نيروي انتظامي) اعم از پايور پيماني، بسيجي، وظيفه، خريد خدمت، اعضاي هيأت علمي و قراردادي.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف