از قانون نظام صنفي كشور

ـ  آيين‌نامه اجرايي ماده فوق با عنوان «آيين‏نامه اجرايي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكل‏هاي صنفي در مناطق آزاد كشور» در تاريخ 11/3/1394 به تصويب وزير صنعت،‌ معدن و تجارت رسيده است.ـ  به موجب قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390 عبارت «وزير بازرگاني» به عبارت «وزير صنعت، معدن و تجارت» تغییر یافت.

از قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382 ماده 88- دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي، نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايي() حاكم بر تشكيل و فعاليت©46© تشكل‌هاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب و‌زير صنعت، معدن و تجارت() به اجرا درآيد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف