از قانون آيين دادرسي كيفري

-  لازم به ذكر است كه فرايند تصويب قانون حاضر در دو مرحله صورت گرفته است؛ در ابتدا بخش‌هاي اول تا هفتم اين قانون با عنوان «قانون آيين دادرسي كيفري» در تاريخ 4/12/1392 به تصويب رسيد و سپس بخش‌هاي هشتم تا دوازدهم آن ( شامل مواد 571 الي 699) با عنوان «قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي» در تاريخ 8/7/1393 مصوب گرديد. قوانين مزبور، آزمايشي به مدت 3 سال و زمان اجراي آنها از تاريخ 1/4/1394 مي‌باشد.

از قانون آيين دادرسي كيفري() مصوب 4/12/1392 (آزمايشي به مدت سه سال) ماده 651 ـ كليه دستگاه‌هاي تابعه قوه قضاييه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه قضاييه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. تبصره 1ـ آيين‌نامه اجرايي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي داده‌هاي قوه قضاييه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.©104© تبصره 2ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاه‌ها، هيأت‌ها و كميسيون‌هاي ذي‌ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضايي خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه قضاييه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف