تصويبنامه هيات وزيران درخصوص احتساب اعضاي موظف هيات مديره شركت ملي نفت ايران همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص احتساب اعضاي موظف هيات مديره شركت ملي نفت ايران همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/08/17 هيأت وزیران درخصوص"احتساب اعضاي موظف هيات مديره شركت ملي نفت ايران همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري"، طي نامه شماره 102978 در تاریخ 1396/08/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف