از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

‌-‌  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شماره 9134/55/19781- 11/10/1358 ابلاغ و در روزنامه رسمي 10170- 1/11/1358 منتشر شده است. همچنين برخي اصول اين قانون در سال 1368 مورد بازنگري قرار گرفته است.

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358() اصل سي و دو‌م ـ هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع و‌قت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود. اصل سي و هشتم ـ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف