مصوبه جلسه علنی مورخ 98/6/10 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانونی از عملكرد سال 1397 سازمان مديريت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان

مصوبه جلسه علنی مورخ 98/6/10 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانوني از عملكرد سال 1397 سازمان مديريت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان ابلاغ شد.

28/98/2072

1398/06/12

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3751 /98 /س مورخ 17 /5 /98 به همراه تفريغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانوني از عملكرد سال 1397 سازمان مديريت حمل و نقل بار شهرداري اصفهان كه در جلسات هيأت مديره و شوراي آن سازمان به تاييد رسيده، در جلسات كميسيون حمل و نقل و فناوري اطلاعات، منتهي به جلسه علني مورخ 10 /6 /98 مورد بررسي قرار گرفت و تفريغ بودجه واصله كه از لحاظ منابع درآمد و هزينه به مبلغ 606 /478 /50 هزار ريال موازنه دارد با قيد تاكيدات و توصيه هاي ذيل به تصويب رسيد:

1 - در خصوص مفاد بند 7 گزارش موسسه حسابرسي با موضوع زيان انباشته سازمان به مبلغ 000 /000 /650 /14 ريال كه بخش اصلي آن بابت اجاره بهاي ساختمان سازمان است پيشنهاد مي شود توسط شهرداري اصفهان مورد بخشودگي قرار گيرد.

2 - كليه سازمانهاي وابسته به شهرداري اصفهان در سالهاي آينده تا پايان خردادماه گزارش حسابرسي و بازرس و تفريغ بودجه سال ماقبل خود را پس از تصويب شوراي هر سازمان به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد نمايند.

يك جلد تفريغ بودجه مصوب شده كه ذيل صفحات آن به امضاء رسيده به پيوست ارسال مي گردد.

مراتب بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف