مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه سال 1397 سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه سال 1397 سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان ابلاغ شد.

شماره: 2073 /98 /28

تاريخ: 12 /06 /1398

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3449 /98 /س مورخ 7 /5 /98 به همراه تفريغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانوني از عملكرد سال 1397 سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان كه در جلسات هيأت مديره و شوراي آن سازمان به تاييد رسيده، در جلسات كميسيون بهداشت، سلامت و خدمات شهري، منتهي به جلسه علني مورخ 10 /6 /98 مورد بررسي قرار گرفت و تفريغ بودجه واصله كه از لحاظ منابع درآمد و هزينه به مبلغ 717 /338 /361 هزار ريال موازنه دارد با قيد تاكيدات و توصيه هاي ذيل به تصويب رسيد:

1. تا پايان سال جاري در خصوص به روزرساني و تسويه حساب پرداختها و بدهيهاي گزارش شده اقدامات لازم صورت پذيرد.

2. در مورد مفاد بند 3 گزارش حسـابرس قانوني، طلب سازمـان از سازمان سامانـدهي مشاغل شهـري و فرآورده هاي كشاورزي ظرف مدت دو ماه آتي تعيين تكليف شده نتيجه به شوراي اسلامي شهر اصفهان گزارش گردد.

يك جلد تفريغ بودجه مصوب شده كه ذيل صفحات آن به امضاء رسيده به پيوست ارسال مي گردد.

مراتب بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف