مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه سال 1397 سازمان عمران شهرداری اصفهان

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه سال 1397 سازمان عمران شهرداری اصفهان ابلاغ شد.

شماره: 2074 /98 /28

تاريخ: 12 /06 /1398

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3752 /98 /س مورخ 17 /5 /98 به همراه تفريغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانوني از عملكرد سال 1397 سازمان عمران شهرداري اصفهان كه در جلسات هيأت مديره و شوراي آن سازمان به تاييد رسيده، در جلسات كميسيون شهرسازي، معماري و عمران، منتهي به جلسه علني مورخ 10 /6 /98 مورد بررسي قرار گرفت و تفريغ بودجه واصله كه از لحاظ منابع درآمد و هزينه به مبلغ 486 /640 /844 هزار ريال موازنه دارد با قيد تاكيدات و توصيه هاي ذيل به تصويب رسيد:

1. در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان جهت امكان اجراي پروژه ها در خارج از استان اصفهان پيگيري گردد.

2. كليه وروديها و خروجيهاي كالا در سازمان و پروژه ها از طريق نرم افزار ثبت و ضبط گردد.

3. در برگ موازنه منابع و مخارج سازمان، ستوني تحت عنوان بودجه مصوب نيز اضافه شود.

يك جلد تفريغ بودجه مصوب شده كه ذيل صفحات آن به امضاء رسيده به پيوست ارسال مي گردد.

مراتب بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف