مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پيشنهاد واگذاری سرقفلی و دريافت هزينه خدمات تعداد 7 غرفه از تالار شماره 26 ميدان مركزی ميوه و تره بار اصفهان به شماره های 3، 4، 9، 13، 16، 20 و 27

شماره: 2197 /98 /28

تاريخ: 21 /6 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3342 /98 /س مورخ 3 /5 /98 پيشنهاد واگذاري سرقفلي و دريافت هزينه خدمات تعداد 7 غرفه از تالار شماره 26 ميدان مركزي ميوه و تره بار اصفهان به شماره هاي 3، 4، 9، 13، 16، 20 و 27، در جلسات كميسيونهاي بهداشت، سلامت و خدمات شهري و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ 17 /6 /98 مورد بررسي قرار گرفت و واگذاري غرفه هاي مذكور به واجدين شرايط از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي بر مبناي قيمتهاي مورد اعلام هيأت كارشناسان رسمي دادگستري با افزايش 10% بر اساس مفاد بند 14 ماده 80 قانون تشكيلات شورهاي اسلامي به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف