مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص مبالغ پيشنهادی حق بهره برداری ماهيانه بازارهای روز كوثر شماره 1 تا 14 بر اساس قيمتهای مبنای مورد اعلام كارشناس رسمی دادگستری

شماره: 2196 /98 /28

تاريخ: 21 /6 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3336 /98 /س مورخ 3 /5 /98 به همراه مبالغ پيشنهادي حق بهره برداري ماهيانه بازارهاي روز كوثر شماره 1 تا 14 بر اساس قيمتهاي مبناي مورد اعلام كارشناس رسمي دادگستري بدين ترتيب كه بر اساس ارزيابي صورت گرفته از بهره برداران و مفاد آيين نامه انضباطي و ميانگين نمرات ارزيابي مشخص شده، بازارهاي روز كوثر شماره 1 و 5 از طريق برگزاري مزايده عمومي و ساير كوثرها امكان تمديد قرارداد خواهند داشت، در جلسات كميسيونهاي امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري و بهداشت، سلامت و خدمات شهري و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ 17 /6 /98 مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاد ارائه شده بر اساس مفاد ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين ... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف