مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص آزادسازی تعداد 11 پلاك از اراضی باقيمانده در مسير طرح عمرانی ميدان شهدای هسته ای و ادامه خيابان سلمان فارسی

شماره: 2463 /98 /28

تاريخ: 10 /07 /98

پيوست:

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 4810 /98 /س مورخ 30 /6 /98 حاكي از اعلام اجراي عمليات آزادسازي و تملك بيش از 90 % طرح عمراني ميدان شهداي هسته اي و ادامه خيابان سلمان فارسي و اينكه به دليل عدم امكان تملك و آزادسازي تعداد 11 پلاك از اراضي باقيمانده در مسير طرح، عمليات متوقف شده است و پيشنهاد ارائه شده جهت مفاد ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... در مورد پلاكهاي باقيمانده جهت امكان ادامه عمليات تملك باقيمانده مسير، با قيد يك فوريت مصوب شده در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 7 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاد ارائه شده به منظور تسريع در اجراي پروژه به تصويب رسيد و مقرر شد رأساً توسط شهرداري اصفهان بر اساس ابلاغيه هاي وزارت محترم كشور نسبت به پيگيري موضوع از طريق استانداري محترم اصفهان تا اخذ موافقت وزير محترم كشور اقدامات مستمر به عمل آيد.

(نقشه ها و فهرستهاي املاك در مسير كه به امضاء و مهر اين شورا ممهور گرديده ضميمه مي باشند.)

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف