مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانونی از عملكرد سال 1397 سازمان پاركها و فضای سبز شهر اصفهان

شماره: 2536 /98 /28

تاريخ: 16 /07 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 4457 /98 /س مورخ 13 /6 /98 به همراه تفريغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانوني از عملكرد سال 1397 سازمان پاركها و فضاي سبز شهر اصفهان كه در جلسات هيأت مديره و شوراي آن سازمان به تاييد رسيده، در جلسات كميسيون بهداشت، سلامت و خدمات شهري، منتهي به جلسه علني مورخ 14 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و تفريغ بودجه واصله كه از لحاظ منابع درآمد و هزينه به مبلغ 012 /127 /116 هزار ريال موازنه دارد با قيد تاكيدات و توصيه هاي ذيل به تصويب رسيد:

1 - هزينه هاي اعتبارات مرتبط با فضاي سبز در مناطق شهرداري اصفهان پس از تاييد معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان پرداخت شود.

2 - وضعيت مالي سازمان توسط شهرداري اصفهان به گونه اي اصلاح گردد كه با كمك مناطق شهرداري زيان انباشته آن جبران گردد.

3 - دريافتيهاي تجاري و غيرتجاري (بدهيهاي اشخاص و مناطق) تا پايان سال 98 پيگيري و تعيين تكليف شوند.

4 - به ترتيبي برنامه ريزي گردد كه هزينه هاي تمام شده فعاليتهاي سازمان كاهش يابند.

(يك جلد تفريغ بودجه مصوب شده كه ذيل صفحات آن به امضاء رسيده به پيوست ارسال مي گردد.)

مراتب بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف