مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه سال 1397 سازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه سال 1397 سازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان ابلاغ شد.

شماره: 2428 /98 /28

تاريخ: 9 /07 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3954 /98 /س مورخ 28 /5 /98 به همراه تفريغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانوني از عملكرد سال 1397 سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان كه در جلسات هيأت مديره و شوراي آن سازمان به تاييد رسيده، در جلسات كميسيون بهداشت، سلامت و خدمات شهري، منتهي به جلسه علني مورخ 7 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و تفريغ بودجه واصله كه از لحاظ منابع درآمد و هزينه به مبلغ 398 /556 /267 هزار ريال موازنه دارد با قيد تاكيدات و توصيه هاي ذيل به تصويب رسيد:

1 - طلب سازمان مديريت پسماند از مناطق شهرداري اصفهان تا پايان سال تعيين تكليف شود

2 – در خصوص زباله سوز تا سه ماه آينده تعيين تكليف گردد، شهرداري به هيچ وجه مجاز نيست با دفن پسماندهاي بيمارستاني، باعث آلودگي زمين شود.

يك جلد تفريغ بودجه مصوب شده كه ذيل صفحات آن به امضاء رسيده به پيوست ارسال مي گردد.

مراتب بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف