مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه سال 1397 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفريغ بودجه سال 1397 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ابلاغ شد.

شماره: 2537 /98 /28

تاريخ: 16 /07 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3322 /98 /س مورخ 2 /5 /98 به همراه تفريغ بودجه و گزارش حسابرسان منتخب و گزارش بازرس قانوني از عملكرد سال 1397 سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان كه در جلسات هيأت مديره و شوراي آن سازمان به تاييد رسيده، در جلسات كميسيونهاي فرهنگي و ورزشي و امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 14 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و تفريغ بودجه واصله كه از لحاظ منابع درآمد و هزينه به مبلغ 265 /695 /588 هزار ريال موازنه دارد با قيد تاكيدات و توصيه هاي ذيل به تصويب رسيد:

1 - توسط شهرداري اصفهان وضعيت زيان انباشته بيش از 60 برابري سرمايه نقدي سازمان تعيين تكليف شود.

2 - وضعيت شركت طلوع طلائيه در جهت احقاق حقوق سازمان بر اساس مكاتبه قبلي شوراي اسلامي شهر با شهرداري اصفهان مشخص شده نتيجه اعلام گردد.

3 - انجام هرگونه هزينه يا اعمال حساب مازاد بر اعتبارات مصوب مستلزم طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي قبلي لازم از مراجع ذيربط مي باشد.

4 - اموال و تجهيزات انتقال يافته در كتابخانه ها و فرهنگسراهاي سازمان به مناطق شهرداري، در مناطق اعمال حساب شوند.

5 – در خصوص اسناد برگشتي با همكاري واحد حقوقي شهرداري تا مرحله اخذ نتايج نهايي پيگيري شود.

(يك جلد تفريغ بودجه مصوب شده كه ذيل صفحات آن به امضاء رسيده به پيوست ارسال مي گردد.)

مراتب بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف