مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص آیين نامه شورای هماهنگی محيط زيست شهرداری اصفهان

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص آیين نامه شورای هماهنگی محيط زيست شهرداری اصفهان ابلاغ شد.

شماره: 2532 /98 /28

تاريخ: 16 /07 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 2720 /98 /س مورخ 15 /4 /98 به همراه آئين نامه پيشنهادي در تشكيل شوراي محيط زيست در شهرداري اصفهان، در جلسات كميسيونهاي تلفيق و امور اجتماعي و محيط زيست، منتهي به جلسه علني مورخ 14 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و ضمن اعمال تعديلات و اصلاحاتي، با عنوان "آئين نامه شوراي هماهنگي محيط زيست شهرداري اصفهان" مشتمل بر پنج بخش و 9 ماده در 6 صفحه كه به مهر اين شورا ممهور گرديده و پيوست مي باشد، بر اساس مفاد بند 9 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف