مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص لايحه تنظيمی بين منطقه 4 شهرداری اصفهان با آقای اسماعيل خانی و شريك در آزادسازی 380 سهم مشاع از پلاك ثبتی بخش 5 اصفهان به مساحت 380 مترمربع

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص لايحه تنظيمی بين منطقه 4 شهرداری اصفهان با آقای اسماعيل خانی و شريك در آزادسازی 380 سهم مشاع از پلاك ثبتی بخش 5 اصفهان به مساحت 380 مترمربع ابلاغ شد.

شماره: 2625 /98 /28

تاريخ: 24 /7 /1398

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 4274 /98 /س مورخ 7 /6 /98 به همراه توافقنامه مورخ 4 /3 /98 تنظيمي بين منطقه 4 شهرداري اصفهان با آقاي اسماعيل خاني و شريك در آزادسازي 380 سهم مشاع از پلاك ثبتي بخش 5 اصفهان به مساحت 380 مترمربع شامل عرصه (آب گرم كن سازي) به ميزان 380 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /000 /48 ريال و اعياني كارگاه به ميزان 200 مترمربع و بهاي هر مترمربع 000 /000 /3 ريال و مبلغ 000 /500 /67 ريال بهاي خدمات، اشتراكات و تاسيسات به جمع كل 000 /500 /907 /18 ريال واقع شده در طرح فضاي سبز پارك بين النهرين و حريم مادي نياصرم در خيابان علامه اميني، كوچه طالقاني، بر اساس نظريه اعلام شده كارشناس رسمي دادگستري در ازاء واگذاري يك دستگاه آپارتمان از نقشه تفكيكي پاسارگاد، واحد 57 به مساحت 86 /157 مترمربع به مبلغ 000 /500 /839 /11 ريال و يك قطعه زمين از تفكيكي كلمان به شماره 206 به مساحت 228 مترمربع به مبلغ 000 /000 /068 /7 ريال، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 21 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصره 1 ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف