مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظيمی توسط منطقه 6 شهرداری اصفهان با آقای براتعلی كيانی و شريک در آزادسازی يک واحد تجاری (تعميرگاه) و مسكونی در طرح توسعه گلستان شهدا در خيابان سجاد

شماره: 2961 /98 /28

تاريخ: 22 /8 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 5502 /98 /س مورخ 21 /7 /98 به همراه توافقنامه مورخ 30 /5 /98 تنظيمي توسط منطقه 6 شهرداري اصفهان با آقاي براتعلي كياني و شريك در آزادسازي يك واحد تجاري (تعميرگاه) و مسكوني در طرح توسعه گلستان شهدا در خيابان سجاد به مساحت عرصه تجاري مفيد 60 /77 مترمربع، هم كف تجاري غيرمفيد 40 /13 مترمربع و مسكوني طبقه اول 91 مترمربع با 5 مترمربع بالكن در گذر به بهاي 000 /000 /800 /24 ريال مورد اعلام هيأت كارشناسان رسمي دادگستري، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 19 /8 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصره يك ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف