مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص انتخاب نمايندگان شورای شهر اصفهان جهت عضويت در كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در شهرداری اصفهان

شماره: 2853 /98 /28

تاریخ: 13 /8 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه در جلسه علني مورخ 12 /8 /98 شوراي اسلامي شهر اصفهان بر اساس دستورجلسه جهت انتخاب نمايندگان اين شورا براي عضويت در كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري در شهرداري اصفهان از بين كانديداهاي اعلام آمادگي نموده رأي گيري مكتوب به عمل آمد و پس از شمارش آراء مأخوذه افراد ذيل جهت عضويت در كميسيون مذكور انتخاب شدند:

آقايان عليرضا نصراصفهاني، پورمحمد شريعتي نيا، مهدي مزروعي، اميراحمد زندآور، اصغر برشان، نصير ملت، كوروش محمدي، فتح ا... معين و خانمها فريده روشن و شيرين طغياني.

مراتب جهت اطلاع و انعكاس به دبيرخانه كميسيون ماده 100 جهت دعوت از نامبردگان براي حضور در جلسات متشكله اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف