تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارتهای وارد شده به بهره برداران و زیرساختهای بخش کشاورزی ناشی از وقوع بارندگی شدید و سیل دی ماه 1398 در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارتهای وارد شده به بهره برداران و زیرساختهای بخش کشاورزی ناشی از وقوع بارندگی شدید و سیل دی ماه 1398 در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/27 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای جبران خسارتهای وارد شده به بهره برداران و زیرساختهای بخش کشاورزی ناشی از وقوع بارندگی شدید و سیل دی ماه 1398 در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان" طی نامه شماره 153241 مورخ 98/11/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف