بخشنامه موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 طی نامه شماره 200/99/7 مورخ 99/1/19 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف