قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی ابلاغ شد.

قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی در جلسه علنی روز چهارشنبه 99/01/20 تصویب شد و طی نامه شماره 13102 مورخ 99/02/15 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها