تصویبنامه درخصوص ایجاد دهستان حشمتیه در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ایجاد دهستان حشمتیه در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/02/21 هيأت وزیران درخصوص "ایجاد دهستان حشمتیه در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی"، طی نامه شماره 17289 در تاریخ 99/02/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف