ابلاغ آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش

آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/11/04 هيأت وزیران درخصوص "آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش"، طي نامه شماره 141712 در تاریخ 1396/11/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند قانونی آيين‌نامه فوق به شرح زیر است: از قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي (مصوب 1395/9/14): ماده 12ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمان‌های مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار كند. آيين‌نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مذكور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهیه و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد. واگذاري‌ها در هر محل مشروط بر آن است كه دسترسي مردم به مدارس دولتي در آن محل دچار خلل نشود. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف