مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص متمم بودجه پیشنهادی برای سال 1398 شهرداری اصفهان

شماره: 4556 /98 /28

تاریخ: 22 /12 /98

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9034‏ /98‏ /س مورخ 17‏ /7‏ /98 به همراه مجلد حاوی متمم بودجه پیشنهادی برای سال 1398 شهرداری اصفهان، در جلسات کمیسیونهای تخصصی و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 20‏ /12‏ /98 با حضور نمایندگان آن شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و ضمن افزایش اعتبار ردیف 390010203 در منطقه 14 شهرداری با عنوان روکش آسفالت و ترمیم آسفالت از مبلغ 000 /500 /7 هزار ریال به مبلغ 000 /500 /12 ریال متمم بودجه پیشنهادی با قید یک برگ تاکیدات مندرج در برگ ضمیمه که به مهر این شورا ممهور گردیده بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

یک جلد متمم بودجه مصوب شده که ذیل صفحات آن امضاء شده به پیوست جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی ارسال می گردد.

پورمحمد شریعتی نیا

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف