لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار 1947 (1326) (شماره 81)

لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار 1947 (1326) (شماره 81) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار 1947 (1326) (شماره 81) طی نامه شماره 114962 مورخ 1399/10/10 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف