بخشنامه موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 200/1400/1 مورخ 1400/01/18 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف