بخشنامه درخصوص آخرین ویرایش ردیفهای تعرفه ای که در سال 1400 جهت تشریفات گمرکی نیاز به اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی دارد

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص آخرین ویرایش ردیفهای تعرفه ای که در سال 1400 جهت تشریفات گمرکی نیاز به اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی دارد ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص آخرین ویرایش ردیفهای تعرفه ای که در سال 1400 جهت تشریفات گمرکی نیاز به اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی دارد طی نامه شماره 1400/98331 مورخ 1400/01/28 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف