منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/01 هیات وزیران درخصوص "منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام" طی نامه شماره 11411 مورخ 1400/02/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف