آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/02/01 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" طی نامه شماره 16696 مورخ 1400/02/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهادکشاورزی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت ­وزیران در جلسه 1/2/1400 به پیشنهاد شماره 249464/80 مورخ 21/12/1398  وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب 1398-، آیین­نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­ نامه اجرایی تبصره (2) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از

توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب 1390-.     

2- اتاق‌ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

3- تشکل اقتصادي: تشکل­های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون .

4- کارگروه: کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی موضوع ماده (2) این آیین­نامه.

5- ادغام: فرآیندی که به موجب آن دو یا چند تشکل اقتصادی، با محو شخصیت حقوقی خود، تشکل واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در تشکل اقتصادی دیگری جذب شوند.

6- یکپارچه‌سازی: فرآیندی که طی آن تشکل­های اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی خود، به موجب قرارداد یا با عضویت در یک تشکل بزرگ­تر، هدف واحدی را دنبال کنند.

7- شبکه‌سازی: فرآیندی که طی آن، تشکل­های اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی خود با هدف استفاده از ظرفیت سایر تشکل­های اقتصادی با یکدیگر تعامل و ارتباط نظام­مند برقرار کنند.

8- انسجام: ایجاد هماهنگی در فعالیت تشکل­های اقتصادی مختلف به نحوی که مانع
موازی­کاری شود.

ماده 2- به منظور ساماندهی و زمینه‌سازی برای ادغام، یکپارچه‌سازي، شبکه‌سازي و انسجام تشکل‌هاي اقتصادي، کارگروهی متشکل از اتاق‌ها و با حضور (بدون حق رأی) نمایندگان تام­الاختیار وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار ایران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تشکیل می‌شود. دبیرخانه مشترک کارگروه، در اتاق­ بازرگانی،
صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستقر خواهد بود.

ماده 3- فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی بر اساس شاخص­های زیر توسط اتاق‌ها تهیه و اعلام می‌شود:

1- در چهارچوب قوانین و مقررات تأسیس شده باشند.

2- دارای ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیرتجاری و غیردولتی باشند.

3- موضوع و دامنه شمول فعالیت آنها با یک شناسه (کد) حداقل سه رقمی در طبقه‌بندی مشاغل، موضوع سامانه بین‌المللی طبقه‌بندی استاندارد صنایع (ISIC) یا طبقه‌بندی بین‌المللی معادل آن مانند طبقه‌بندی محوری محصولات (CPC) یا شناسه بین­المللی کالا (HS) شناسایی و ثبت شده یا بشود.

4- به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا، ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی آنها اعم از حقیقی و حقوقی، تشکیل شده باشند.

تبصره- در اجرای ماده (2) قانون، نظر بزرگ­ترین تشکل به لحاظ تعداد اعضا، سهم بازار و رشته فعالیت مورد نظر بررسی و تشکل مذکور در صورت لزوم به جلسات تصمیم­گیری دعوت می­شود.

ماده 4- کارگروه مکلف است با اعلام مشخصات تشکل­های متقاضی برای قرار گرفتن در فهرست تشکل­های اقتصادی ملی، دلایل رد یا پذیرش درخواست­های دریافت­شده برای ثبت در فهرست فوق را از طریق درگاه (پورتال) رسمی اتاق­ها، اطلاع­رسانی کند.

ماده 5- تشکل‌های اقتصادی موازی بر اساس شاخص‌های زیر شناسایی و اقدامات لازم برای ادغام، یکپارچه‌سازی، انسجام و شبکه­سازی آنها پس از دارا بودن هر دو شرط زیر توسط اتاق‌ها
صورت می‌گیرد:

1- دارا بودن یک شناسه (کد) فعالیت مشترک سه رقمی در طبقه‌بندی مشاغل، موضوع سامانه بین‌المللی طبقه‌بندی استاندارد صنایع (ISIC) یا طبقه‌بندی بین‌المللی معادل آن مانند طبقه‌بندی محوری محصولات (CPC) یا شناسه بین­المللی کالا (HS).

  2- مشترک بودن شرح وظایف، اهداف، مأموریت­ها و زمینه­های فعالیت تشکل با تشکل اقتصادی موجود.

ماده 6- در زمان اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، در صورتی که برای یک فعالیت اقتصادی چند تشکل موازی وجود داشته باشد، مراتب توسط کارگروه به تشکل‌های مذکور و مراجع قانونی ثبت آنها اعلام می‌شود تا اقدامات لازم برای ادغام، یکپارچه‌سازی و شبکه سازی آنها ظرف دو ماه
صورت پذیرد.

تبصره - پس از ادغام، یکپارچه‌سازی و شبکه­سازی تشکل‌های اقتصادی، کلیه فرآیندهای اجرایی و تغییرات لازم ظرف سه ماه با همکاری دستگاه­های ذی­ربط طبق قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.

ماده 7- فهرست ملی تشکل‌هاي اقتصادي باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ها بارگذاری و تغییرات آن به صورت برخط اطلاع­رسانی شود.

ماده 8- آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که برای آنها تشکل اقتصادی فعال وجود ندارد، توسط کارگروه شناسایی و در درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ها اطلاع­رسانی می‌شود.

ماده 9- به منظور جلوگیری از فعاليت موازي تشكل‌ها در فعاليت‌هاي صادرات غيرنفتي، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع، مکلف به همكاري با اتاق‌ها در جهت ايجاد انسجام و هماهنگي و تقسیم کار و اجرای مصوبات کارگروه در این زمینه هستند.

ماده 10- اساسنامه پیشنهادی تشکل‌هاي اقتصادي موضوع این آیین‌نامه در حوزه‌های مختلف به صورت نمونه توسط کارگروه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به فعالان اقتصادي، مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع قانونی اعلام می‌شود.

تبصره - اساسنامه کلیه تشکل‌هاي اقتصادي در بخش شرایط عضویت باید به‌گونه‌اي باشد که مانع عضویت فعالان اقتصادي مربوط در حوزه فعالیت تشکل نباشد و عضویت کلیه فعالان تسهیل شود. مؤسسان و مدیران تشکل‌هاي اقتصادي نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. در صورت عدم رعایت این موضوع، مراتب توسط کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده 11- در اجرای مواد (2) و (3) قانون، دستگاه‌های اجرایی هنگام بررسی، تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌هاي اجرایی، نظر تشکل‌هاي اقتصادي مندرج در فهرست ملی تشکل­های اقتصادی را اخذ می­کنند.

ماده 12- با هدف ساماندهی و زمینه­سازی برای ادغام، شبکه­سازی، یکپارچه­سازی، انسجام و به اشتراک­گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل‌هاي اقتصادي، سامانه الکترونیکی تشکل‌هاي اقتصادي توسط اتاق‌ها با همکاري کلیه دستگاه‌های ذی­ربط راه‌اندازي می­شود. تشکل‌هاي اقتصادي مندرج در فهرست ملی تشکل‌هاي اقتصادي اقداماتی نظیر برنامه‌هاي آموزشی، خدمات قابل ارائه، گزارش‌ها و تحقیقات، مدیریت اعضا، اطلاع­رسانی و فرآیند ارتباط با سایر تشکل‌ها را از طریق این سامانه در اختیار عموم قرار می‌دهند.

ماده 13- دستورالعمل دسته‌بندی و رتبه‌بندی تشکل‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه ظرف یک­سال توسط کارگروه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 14- سازوکار نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات درخصوص تصمیمات کارگروه، در چهارچوب این آیین­نامه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، توسط کارگروه تدوین و ابلاغ خواهد شد. 

ماده 15- گزارش اقدامات و عملکرد مربوط به این آیین‌نامه در پایان هر سال توسط کارگروه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف