ماده واحده تعیین مناسبتهای جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تعیین مناسبتهای جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تعیین مناسبتهای جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور طی نامه شماره 1400/4249 /دش مورخ 1400/03/18 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف