تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت پروتکل الحاقی به موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت پروتکل الحاقی به موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/19 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت پروتکل الحاقی به موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان" طی نامه شماره 30496 مورخ 1400/03/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت دادگستری- وزارت امور خارجه

هيئت وزيران در جلسه 19/3/1400 به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی - مصوب 1371 - تصويب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امورخارجه، نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل الحاقی به موافقت­نامه استرداد مجرمین بین جمهوی اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در چهارچوب متن پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف