سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم طی نامه شماره 1400/5461 /دش مورخ 1400/04/09 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف