مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تعرفه خدمات مجالس در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان برای سال 1400

شماره: 149 /00 /28

تاریخ: 25 /1 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 12424 ‏/99 ‏/ س مورخ 19 ‏/11 ‏/1399 به همراه یك برگ پیشنهاد تعرفه خدمات مجالس در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان برای سال 1400، در جلسات كمیسیون های تلفیق و بهداشت و سلامت منتهی به جلسه علنی مورخ 22 ‏/1 ‏/1400 مورد بررسی قرار گرفت و با كاهش مبلغ پیشنهادی مندرج در ردیف 1 ( كرایه چادر) از 000 /900 ریال به مبلغ 000 /800 ریال سایر نرخ های پیشنهادی بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

(یك برگ نرخ های مصوب شده ممهور به مهر این شورا ضمیمه است)

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف