مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مابین شهرداری منطقه چهار و وراث مرحوم حسن باقری در آزادسازی

شماره: 4287 /99 /28

تاریخ: 15 /11 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 11185‏ /99‏ /س مورخ 17‏/10‏/99 شهردار محترم به همراه توافقنامه مورخ 11 ‏/8 ‏/99 مابین شهرداری منطقه چهار و وراث مرحوم حسن باقری در آزادسازی 34‏ /314 مترمربع مشاع در طرح عمرانی تعریض خیابان روشن دشت بر اساس نظریه كارشناس رسمی به بهای  000 /280 /984 /13 ریال در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 12‏ /11 ‏/99 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره یك از ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف