تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای دشتیاری و چاه بهار استان سیستان و بلوچستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای دشتیاری و چاه بهار استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/13 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستانهای دشتیاری و چاه بهار استان سیستان و بلوچستان" طی نامه شماره 40833 مورخ 1400/04/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 13/4/1400 به پيشنهاد شماره 160986 مورخ 15/10/1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- تصويب کرد:

الف- روستای بریس دهستان سند میرثوبان بخش مرکزی شهرستان دشتیاری استان سيستان و بلوچستان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر بریس شناخته می‌شود.

ب- مرکز دهستان پیرسهراب بخش مرکزی شهرستان چاه‌بهار استان سيستان و بلوچستان، به روستاي عودکی تغيير مييابد.

پ- در بخش مرکزی شهرستان چاه‌بهار، یک دهستان به نام وشنام دری از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1- افغان 2- پرومی حاجی‏حیدر 3- طیس4- طیس­کوپان 5- طیسکوپان حاج سلیمان 6 - خانه­های چهارشنبه شیردل 7- دمبدف دوستین 8- دمبدف عثمان 9- دمبدف مرادی 10- دمبدف میران 11- کمبل محمد عظیم 12- کهیرکندحاج خداداد 13- کومازی سنجر 14- کومازی جاری بازار دادخدا 15- کومازی صالح 16- کومازی فقیر 17- تکی 18- مردان حیدری 19- نوک‏آباد 20- وشنام حاج رمضان 21- وشنام دری 22- وشنام شهداد 23- وشنام فقیر محمد 24- وشنام محمدحسین 25- وشنام مرید 26- وشنام میرگل.

ت- روستاي وشنام دری به عنوان مرکز دهستان وشنام دری تعیین می‏شود.

ث- در بخش مرکزی شهرستان چاه‌بهار، یک دهستان به نام بجاربازار از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (1) ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1- اچو بازار 2- اسحاق بازار 3- اورعی کوه دیم 4- بجار بازار 5- بریانی 6- بلینکی 7- بنارو 8- بندسر 9- بنو 10- پتی 11- پنجشنبه بازار 12- جنگارک 13- جنگارک پایین 14- چوتانی 15- حسین زهی 16- دادرحمان 17- رادودج 18- سایانی 19- سعیدی بازار 20- علی محمد بازار 21- سیناجو.

ج- روستاي بجاربازار به عنوان مرکز دهستان بجاربازار تعیین می‏شود.

چ- در شهرستان چاه‌بهار، یک بخش به نام پیرسهراب از ترکیب دو دهستان‌ پیرسهراب و بجاربازار ایجاد می‌شود.

ح- روستای پیرسهراب به عنوان مرکز بخش پیرسهراب تعیین می‏شود.

خ- در بخش مرکزی شهرستان کنارک استان سيستان و بلوچستان، یک دهستان به نام بانستت از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (2) که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1- مومان بالا 2- مومان وسطی 3- چراغ‏آباد 4- دمبیان 5- سورکمپ 6- حمیدآباد 7- سرکان 8- مومان پایین 9- کپولان 10- شمه سر 11- باوریدان 12-کوری پات 13- بانستت 14- نکم بکان.

د- روستاي بانستت به عنوان مرکز دهستان بانستت تعیین می‏شود.

ذ- در بخش مرکزی شهرستان کنارک، یک دهستان به نام تنگ از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (2) ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1- احمدآباد 2- امام‏آباد 3- تنگ 4- بیرسفلی 5- بیرآکوند 6- بیردف 7- عید رسول بخش 8- بیرشمه سر 9- بیرگنگزار 10- جلالی چات 11- چگردان لاش 12- رحمی‏آباد 13- شهرک چگردان لاش 14- تران 15- عزیزآباد بالا 16- کم شهر 17- هوتک.

ر- روستاي تنگ به عنوان مرکز دهستان تنگ تعیین می‏شود.

ز- مرکز دهستان کهیر بخش مرکزی شهرستان کنارک، به روستاي بورسر حیدری تغيير مييابد.

ژ- در شهرستان کنارک، یک بخش به نام کهیر از ترکیب دو دهستان‌ کهیر و تنگ ایجاد می‌شود.

س ـ روستای کهیر به عنوان مرکز بخش کهیر تعیین می‏شود.

ش- در بخش زرآباد شهرستان کنارک، یک دهستان به نام اسماعیلچاه از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (3) که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1- اسماعیل‏چاه 2- بندینی 3- توجک 4- زردین کهیر 5- شاهی چات 6- گنتان 7-ککی 8- مسکی 9- نوک‏آباد 10- همت‏آباد.

ص- روستاي اسماعیلچاه به عنوان مرکز دهستان اسماعیلچاه تعیین می‏شود.

ض- در بخش زرآباد شهرستان کنارک، یک دهستان به نام تنبلان از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (3) ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1- تنبلان 2- تنبلان بالا  3- توله در 4- تی پیری 5- جوزدر 6- جوزدر بالا 7- گو 8- تنگ دوکی 9- زنگیک 10- گلیری 11- کوه بن 12- گزاب 13- گلندانی 14- کنجک 15- گنجی16- منه بالا 17- منه وسطی 18- میرآباد 19- نوالک20- واصل‏آباد 21- وشنام 22- گریچ.

ط- روستاي تنبلان به عنوان مرکز دهستان تنبلان تعیین می‏شود.

ظ- در شهرستان کنارک، یک بخش به نام کاروان از ترکیب دو دهستان‌ زرآباد غربی و تنبلان ایجاد می‌شود.

ع- روستای سورو به عنوان مرکز بخش کاروان تعیین می‏شود.

غ- در استان سيستان و بلوچستان، با تغییر نام بخش زرآباد به مرکزی، یک شهرستان به نام زرآباد از ترکیب دو بخش مرکزی و کاروان ایجاد می‌شود.

ف- شهر زرآباد به عنوان مرکز شهرستان زرآباد تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف