تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای زهک و زابل استان سیستان و بلوچستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای زهک و زابل استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/13 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستانهای زهک و زابل استان سیستان و بلوچستان" طی نامه شماره 40852 مورخ 1400/04/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 13/4/1400 به پيشنهاد شماره 160993 مورخ 15/10/1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- تصويب کرد:

الف - در استان سيستان و بلوچستان، روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله روستاهاي جهانگير و بومری از دهستان زهک بخش مركزي شهرستان زهك منتزع و به دهستان بنجار بخش مركزي شهرستان زابل ملحق مي‌شوند.

ب - در بخش مركزي شهرستان زابل، یک دهستان به نام حيدرآباد از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زير ايجاد مي‌شود:

1- سرحدي 2- ميرزنگ 3- كلوخي جبار 4- ده حاجي عبدالله 5- فرودگاه زابل 6- ده كول 7- اسلام‏آباد 8- جبار 9- ده درگي 10- ده گت 11- حيدرآباد 12- گل محمد بيك 13- سادات 14- دانشگاه زابل 15- حيدر سليمان 16- درويش سيدي 17- ده نظر 18- مير عبداله 19- محمدآباد 20- ده رشيدخان 21- ده هابيل 22- دهمرده شمالي 23- وحدت‏آباد 24- ده سند گل 25- ده گرگ 26- برج افغان.

پ - روستاي حيدرآباد به عنوان مرکز دهستان حيدرآباد تعیین می‏شود.

ت - در بخش مركزي شهرستان زابل، یک دهستان به نام كرباسك از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زير ايجاد مي‌شود:

1- كرباسك 2- محمدآباد 3- حسن‏آباد 4- كربلائي قربان 5- ده نو 6- گل مير 7- علي‏آباد جهانتيغ 8- جهانتيغ 9- بامري10- حيدري 11- شاهوزهي12- حاجي صفر 13- غلامان 14- غلامرضا 15- ده بامري غلامان 16- نورآباد غلامان.

ث - روستاي كرباسك به عنوان مرکز دهستان كرباسك تعیین می‏شود.

ج - در بخش مركزي شهرستان زابل، یک دهستان به نام ژاله­اي از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زير ايجاد مي‌شود:

1- گل‏آباد 2- گل‏آباد عليا 3- سرحدي ميرحسين 4- ژاله­اي 5- تپه دژ 6- سرحدي ميرحسن 7- نهور 8- قاسم‏آباد 9- عيسي‏خان خرمازايي10- دهمرده جنوبي 11- ده بريچي 12- ده اصغر 13- حسين جان کمالی 14- اسكل 15- حسن رحمان 16- بومري 17- جهانگير.

چ - روستاي ژاله­اي به عنوان مرکز دهستان ژاله­اي تعیین می‏شود.

ح - در شهرستان زابل، یک بخش به نام كرباسك از تركيب دو دهستان كرباسك و ژاله‌اي ايجاد مي‌‌شود.

خ - روستاي كرباسك به عنوان مرکز بخش كرباسك تعیین می‏شود.

د - در بخش جزینک شهرستان زهک، یک دهستان به نام قلعه نو از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زير ايجاد مي‌شود:

1- کدخدا رستم 2- قلعه نو 3- ده موسی 4- ابراهیم ملک داد 5- پارالدین 6- قلعه کهنه 7- حاجی مسکین 8- بلگی سید 9- حسین مسافر 10- کل کنگ 11- سیدخان 12- دهنو سیدخان.

ذ - روستاي قلعه نو به عنوان مرکز دهستان قلعه نو تعیین می‏شود.

ر- در بخش جزینک شهرستان زهک، یک دهستان به نام گوری از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زير ايجاد مي‌شود:

1- حاج غلامحسین 2- میرزاموسی 3- علی پیری 4- عباس‏آباد 5- ابراهیم اصغری 6- شیر محمد 7- علی شهرکی 8- علی جعفر علیا 9- علی جعفر سفلی10- غلامعلی سرگزی 11- جان‏آباد سنجرانی12- شاد میرآباد پیری 13- سیاه خان پیری جوان 14- ده موسی کامخان 15- موسی‏آباد 16- نوري 17- الری 18- پیری 19- شاد گل گلمیر20- محمدجان بزی 21- غلام گلزاری 22- سنچولی 23- کربلائی شهباز 24- گوری 25- شاد بیک صفر 26- زیارتگاه  27- ملک محمد 28- کندرک.

ز - روستاي گوری به عنوان مرکز دهستان گوری تعیین می‏شود.

ژ - در شهرستان زهک، یک بخش به نام خمك از تركيب دو دهستان خمك و گوري ايجاد مي‌‌شود.

س - روستاي خمك به عنوان مرکز بخش خمك تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف