تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به فروش زمین متعلق به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران واقع در عراق

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به فروش زمین متعلق به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران واقع در عراق ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/22 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به فروش زمین متعلق به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران واقع در عراق" طی نامه شماره 41259 مورخ 1400/04/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امورخارجه

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 22/3/1400 به پيشنهاد شماره 634443/581/732 مورخ 25/9/1399 وزارت امورخارجه و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به فروش زمين متعلق به نمایندگی جمهوري اسلامي ايران، واقع در عراق، كربلا، محله عباسیه، به مساحت (1405) متر مربع، با لحاظ ارزش افزوده وقوع ملک در پهنه تجاری و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‏داری کل كشور واريز و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزينه نمايد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف