بخشنامه موضوع ارسال نتایج استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای پترو یزدان کویر یزد، نور شیمی طاها، روغن موتور فرزام ساز مراغه و نتایج کدگذاری عمومی برش گیری حاصل از میعانات گازی پارس جنوبی (ترش)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ارسال نتایج استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای پترو یزدان کویر یزد، نور شیمی طاها، روغن موتور فرزام ساز مراغه و نتایج کدگذاری عمومی برش گیری حاصل از میعانات گازی پارس جنوبی (ترش) ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ارسال نتایج استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای پترو یزدان کویر یزد، نور شیمی طاها، روغن موتور فرزام ساز مراغه و نتایج کدگذاری عمومی برش گیری حاصل از میعانات گازی پارس جنوبی (ترش) طی نامه شماره 1400/513188 مورخ 1400/04/19 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف