پیشنهاد آیین نامه اجرایی سهم عوارض بر ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در اجرای تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون درخصوص سهم عوارض بر ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» پارک های علم و فناوری ضمن ارتباط فعال با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با فراهم ­سازی زیرساخت های لازم برای شرکت های دانش بنیان، بستر لازم برای توسعه دانش و فناوری، جذب سرمایه گذاری و در سطحی وسیع تر اقتصاد دانش بنیان را فراهم می کنند.

پارک­ها بواسطه محدوده مشخص شان امکان بهره مندی از خدمات شهرداری ها را ندارند؛ بویژه آن دسته از پارک های علم و فناوری که اقدام به واگذاری اراضی به شرکت­ ها و مؤسسات فناور می کرده اند، در گذشته نسبت به دریافت خدمات شهری و تأمین زیرساخت های لازم برای فعالیت شرکت ها با مشکلاتی مواجه بودند. از این رو، ضمن بررسی های لازم و آسیب شناسی های صورت گرفته این ضرورت از دید سیاستگذار مطمح نظر قرار گرفت که منابع پایداری در قوانین و مقررات مربوط برای پارک ها تعریف شود تا در انجام وظایف و ارائه خدمات شهری و ایجاد و بهبود زیرساخت های خود کمتر با مشکل مالی مواجه شوند.

براساس تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 12/3/1400 برای نخستین بار تمهیدی اندیشیده شده است تا در یک فرآیند شفاف، مبالغ مربوط به ارزش افزوده پرداختی توسط شرکت ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک ها در اختیار همان پارک علم و فناوری قرار گیرد و برای توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات مناسب شرکت ها و مؤسسات مستقر در همان پارک هزینه شود.

گفتنی است پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod