تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/27 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی" طی نامه شماره 46294 مورخ 1400/04/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 27/4/1400 به پيشنهاد شماره 210606 مورخ 24/12/1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 ـ تصويب کرد:‍

الف- در بخش مرحمت‌آباد شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی، یک دهستان به نام قپچاق از تركيب روستاها، مزرعه‏ها ‏و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها ‏و مكان‌هاي زير ايجاد مي‌شود:

1- آق‌داش 2- ابراهیم حصاری 3- قپچاق 4- منصورآباد.

ب- روستاي قپچاق به عنوان ‏مركز دهستان قپچاق تعیین می‏شود.

پ- در بخش مرحمت‌آباد، یک دهستان به نام فسندوز از تركيب روستاها، مزرعه‏ها ‏و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (1)، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها ‏و مكان‌هاي زير ايجاد مي‌شود:

1- فسندوز 2- قره‌گزلو 3- مرادخانلو.

ت- روستاي فسندوز به عنوان ‏مركز دهستان فسندوز تعیین می‏شود.

ث- در شهرستان میاندوآب، یک بخش به نام فیروزآباد از تركيب دو دهستان مرحمت‌آباد میانی و فسندوز ايجاد مي‌شود.

ج- روستاي فیروزآباد به عنوان ‏مركز بخش فیروزآباد تعیین می‏شود.

چ- مرکز دهستان مرحمت‌آباد شمالی بخش مرحمت‌آباد به روستای شعبانلو تغییر می‌یابد.

ح- در استان آذربایجان غربی، با تغییر نام بخش مرحمت‌آباد به مرکزی، یک شهرستان به نام چهاربرج از ترکیب دو بخش‌ مرکزی و فیروزآباد ايجاد مي‌شود.

خ- شهر چهاربرج به عنوان ‏مركز شهرستان چهاربرج تعیین می‏شود.

د- در بخش باروق شهرستان میاندوآب، یک دهستان به نام نادرگلی از تركيب روستاها، مزرعه‏ها ‏و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (2) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها ‏و مكان‌هاي زير ايجاد مي‌شود:

1- نادرگلی 2- امیرآباد 3- داش آلتی 4- حمید 5- سانجیق 6- شورجه 7- علی بلاغی 8- قره سقال 9- قرمزی بلاغ 10- قطار.

ذ- روستاي نادرگلی به عنوان ‏مركز دهستان نادرگلی تعیین می‏شود.

ر- مرکز دهستان آجرلوی‏ شرقی بخش‏ باروق به روستای زاغه و مرکز دهستان باروق بخش یادشده به روستای چالخاماز تغییر می‌یابد.

ز- در شهرستان میاندوآب، یک بخش به نام نختالو از تركيب دو دهستان آجرلوی شرقی و دهستان آجرلوی غربی ايجاد مي‌شود.

ژ- روستاي نختالو به عنوان ‏مركز بخش نختالو تعیین می‏شود.

س- در استان آذربایجان غربی، با تغییر نام بخش باروق به مرکزی، یک شهرستان به نام باروق از ترکیب دو بخش‌ مرکزی و نختالو ايجاد مي‌شود.

ش- شهر باروق به عنوان ‏مركز شهرستان باروق تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف