تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ایذه استان خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ایذه استان خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/27 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستان ایذه استان خوزستان" طی نامه شماره 46297 مورخ 1400/04/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 27/4/1400 به پيشنهاد شماره 66241 مورخ 8/5/1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- تصويب کرد:

الف- محدوده جغرافیایی دهستان دهدز بخش دهدز شهرستان ایذه استان خوزستان و دهستان شلیل بخش میانکوه شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری، مطابق نقشه پيوست که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، اصلاح می‌شود.

ب- مرکز دهستان‏های دهدز، دنباله‌رود جنوبي و دنباله‌رود شمالي بخش دهدز، به ترتیب به روستاهاي ده کهنه موزرم، برآفتاب فاضل و ده‌كيان تغيير مي‌يابد.

پ- روستاهاي ملاح و ده نوكيزوك دهستان دنباله‌رود جنوبي با یکدیگر ادغام و به عنوان روستاي ملاح شناخته مي‌شود.

ت- روستاهاي نوشيوند، شيوند و پشت آسياب دهستان دنباله‌رود شمالی با یکدیگر ادغام و به عنوان روستاي نوشيوند شناخته مي‌شود.

ث- در بخش دهدز، روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پيوست، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر از دهستان دنباله‌رود جنوبي منتزع و به دهستان دهدز ملحق مي‌شود:

1- قلندران 2- دره گزو 3- بنه بلوط 4- بحوض 5- بردکل 6- زراس 7- ليرسیاه موزرم 8- دره سهراب 9- سرطوف 10- شاغاز 11- لیرسیاه شاپوری 12- دره زنگ 13- بادلان 14- سه بلوطک 15- گردلیدان 16- چم مولا    17- چم زرکه.

ج- در بخش دهدز، روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پيوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر از دهستان دهدز منتزع و به دهستان دنباله‌رود شمالي ملحق مي‌شود:

1- ده کیان 2- سر مسجد 3- درازدره 4- کلیملک 5- چلیساد 6- کل خواجه سفلی  7- گرمت  8- مورد 9- دره جهود 10- کهرلا 11- دره خصی 12- قطعه 13- مرغا.

چ- در بخش دهدز، یک دهستان به نام شیوند از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پيوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ایجاد مي‌شود:

1- باجول 2- تنگ قاف 3- جنگی 4- گويله 5- برآفتاب سادات 6- آب گنجشكي 7- جوكار 8- باغ ابراهيم 9- مورد سادات 10- قلعه مباركه 11- کفت زیتون 12- كفت گوشه 13- نوشيوند 14- بلوطک شالو 15- درب غريبي 16- ميراحمد 17- اسلام‏آباد 18- سه چارك 19- ميانگران.

ح- روستای نوشیوند به عنوان مرکز دهستان شیوند تعیین می‏شود.

خ- در شهرستان ايذه، یک بخش به نام قارون از ترکیب دو دهستان‌ دنباله‌رود جنوبي و شيوند ايجاد مي‌شود.

د- روستای ملاح به عنوان مرکز بخش قارون تعیین می‏شود.

ذ- در استان خوزستان، با تغییر نام بخش دهدز به مرکزی، یک شهرستان به نام دزپارت از ترکیب دو بخش مرکزی و قارون ايجاد مي‌شود.

ر- شهر دهدز به عنوان مرکز شهرستان دزپارت تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف